Kunskap är basen för Innovation!

Förmågan att kombinera information, kunskap och kreativitet på ett innovativt sätt leder till nya affärsmöjligheter. De personer eller företag som lyckas bäst med detta i framtiden är vinnarna. De kommer inte bara lyckas, utan troligen också vara de som visar vägen för kommande generationer …

Produktutveckling – ett mångfacetterat ord!

Att hitta en röd tråd av ordets verkliga innebörd är inte lätt, det som dock är väldigt slående är att ordet som sådant endast definierar den tekniska vägen fram till en så optimal produkt som möjligt. Eventuellt definierar det också ”metoderna” som används fram till denna produkt. Kopplingen …