Maskrosor som råvarubas för gummi, ja det kan bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

I alla fall om biltillverkaren Ford och Ohio State University kommer hela vägen fram i sin forskning kring detta. Man har identifierat en speciell maskrosart ur vars rötter en mjölkvit latexliknande substans kan utvinnas och som sedan kan användas som bas för framställning av gummi och plastmodifierare.

Projektet ingår i Fords ansträngningar att hitta hållbara alternativ till de material och den produktion man har idag. Tänkbara applikationer för de maskrosbaserade materialen är exempelvis mugghållare, golvmattor och klädslar.

Source.

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *