Infografik – hur du gör en presentation som tränger igenom bruset

Detta kommer ifrån bloggen TrulyTherese – läs och insprireras. Vi är mitt i ”Big Data”-eran och det finns mer data än någonsin tidigare – fler sätt att få tag på den och att dela den. Googles mission ”att göra all världens information tillgänglig och användbar” i kombination …

Pinterest – It’s a Female thing! Or?

Literally out of nowhere Pinterest has become the fastest standalone site in the history of the internet to break the ten million unique visitor mark. The growth of this pinboard-type social image sharing site is nothing short of staggering, with visits doubling every six weeks – especially among women! This …

Purchase Recommendations From Blogs Highly Influential to Women

According to this information you need to have an active on-line presence (a blog) –  if you want to sell and survive. (red.) 61% of women who are active blog users say they have made a purchase based on a recommendation from a blog, a proportion that rises to 87% among BlogHer network members, according …

Konsten att påverka – hur får du någon att säga “Ja”?

Micco Grönholm har skrivit en ny lysande artikel på sin blogg, The Brand Man, där han med utgångspunkt från Robert Cialdini, Regents’ Professor Emeritus i psykologi och marknadsföring vid Arizona State University och en av världens främsta experter i konsten att påverka, och hans tre böcker där …

Since 2009, Mobile Internet Usage Has Doubled Every Year

The growth of the mobile Web is on a steady rise. While pundits throw around words like “explosive” and “outrageous” the more precise word is probably “consistent.” According to analytics firm StatCounter, users accessing the Web through mobile devices has almost doubled every …