Fyra miljarder ska stärka svensk forskning och produktutveckling

Forsknings- och innovationspropositionen innehåller ett nytt stort resurslyft för svensk forskning. Nivån på anslagen ökar med 4 miljarder kronor. Långsiktiga satsningar på spetsforskning, mer basresurser till universitet och högskolor och stora investeringar i life science är viktiga delar. Igår …

Elektronik under huden – helt nedbrytbar

Så blir du cyborg för en stundForskare har designat ett elektroniskt material som kan opereras in i kroppen och som sedan löser upp sig själv – utan att lämna ett enda spår. Tänk dig att du är sjuk och behöver en operation. Läkarna gör visserligen allt de kan, men man vet aldrig, det kan uppstå …

Device inject drugs without using needles

Getting a shot at the doctor’s office may become less painful in the not-too-distant future. MIT researchers have engineered a device that delivers a tiny, high-pressure jet of medicine through the skin without the use of a hypodermic needle. The device can be programmed to deliver a range of doses to various …