Biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni

Att kreativitet och psykisk sjukdom hänger ihop är en gammal sanning – redan Aristoteles lär ha sagt “inget geni utan ett visst mått av galenskap”. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm hittat en biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni. Schizofrenpatineter …

Fin gräns mellan kreativitet och galenskap

Sjuk eller bara ovanligt briljant? Gränsen kan vara hårfin. Kreativa människor och psykiskt sjuka har nämligen en gemensam nämnare. Deras hjärnor fungerar delvis på samma vis. Gränsen mellan galenskap och genialitet är ibland diffus. Men det är först nu som man tror sig kunna förklara sambandet …

Produktutveckling som räddar naturen: Måla vindkraftsverksvingarna lila!

Visserligen är fladdermöss blinda men färgade vingar räddar ändå deras liv. Miljöorganisationer kritiserar ofta vindkraftverk för att de påverkar den naturliga miljön för fåglar och fladdermöss. Forskare vid Loughborough University har i studier påvisat att lila avskräcker insekter, medan vitt, …

Svenska biodrivmedel ger stor klimatnytta

För första gången har forskare tagit samlat grepp om svenska biodrivmedel och analyserat vilken miljöpåverkan de har, både i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel. Resultaten visar att de ger mellan 65 och upp till 140 procent mindre växthusgasutsläpp jämfört med …