Det finns en myt om att om en duktig tekniker tar fram en bra produkt, så kan vem som helst sälja den. Det är inte sant. Stöd, hjälp och framförallt finansiering uteblir. Utvecklingsbolagen måste få bättre stöd, skriver Lena Nyström, Svenska uppfinnarföreningen och Birger Ericson, vd Speedheater System AB.

Alla stora industriföretag har en gång i tiden varit små. Alla företag börjar med att en eller några få får en idé om att tillverka eller utveckla en produkt för att fylla ett behov och samtidigt skapa sin egen framtid och försörjning. Några företag stannar vid några få anställda men har funnits sedan industrialismens början och följt med i sin tid. Andra utvecklas till globala företag, som till exempel SKF och Volvo.

I en modern tid, med hållbar utveckling som högsta mål måste vi bli bättre på att se de små industriföretagen. Ett breddat näringsliv är en del av ett hållbart näringsliv. Att ett företag är arbetsgivare till nära hälften av en kommuns arbetande invånare skapar en sårbarhet som inte är önskvärd.

Större mod behövs
Men för att få små tillverkningsindustrier att starta och överleva i Sverige behövs ett större mod och en insikt om vad det är man måste satsa. Ett av de största problemen är att få finansiering för att ha råd och möjlighet att växa. Ett uppfinnar- och utvecklingsbolag har inte en chans om man inte är knuten till högskolan eller har ett stort eget kapital bakom sig. Det finns en myt om att om en duktig tekniker tar fram en bra produkt, så kan vem som helst sälja den. Det är inte sant.

Det kräver ofta också stora resurser och lång tid att lansera en helt ny teknik och produkt på marknaden. Ändå är det denna utmaning de flesta fria uppfinnare ställs inför. Man tvingas vara uppfinnare, utvecklare, säljare och vd samtidigt för att få sin produkt ut på marknaden och i förlängningen skapa ett vinstdrivande företag. Vill man dessutom vara miljövänlig och ha sina produkter svensktillverkade för att säkra kvaliteten, då är det inte många som tror på idén och stöd, hjälp och framförallt finansiering uteblir. Så var ska de nya, gröna industriföretagen komma ifrån?

Inte rimligt
En direkt åtgärd för att underlätta dessa företags tillväxt är ett annat sätt att bedöma när man ska få lönsamhet i verksamheten. Att ha samma kriterier för ett uppfinnar- och utvecklingsbolag som också går ut på marknaden med sin produkt, som man har för ett nytt tjänsteföretag eller försäljningsföretag är helt enkelt inte rimligt.

Exempel på när investerare fått vänta länge på sin exit men sedan gör den med stor vinst, tas ofta upp som exceptionella händelser, men man drar inte lärdom av den. I stället för att framställa det som ett unikum borde man lära sig att bedöma utvecklingsbolag på ett annat sätt, med längre planeringshorisont och förväntad exit för riskkapitalet. För med den samlade kunskap som finns i dag så är denna situation inget unikum, utan upprepas.

Framgångsfaktorer
Man måste se vad som är framgångsfakorerna och utforma stöd och hjälp för att öka andelen företag som klarar sig från uppfinning, över utveckling och försäljning till lönsamt bolag.

En del i att fylla tomrummet i mitten av debatten är att prata om att det inte finns goda förutsättningar för utvecklingsbolag. Man har helt verklighetsfrämmande förväntningar och en alltför kortsiktig investeringshorisont för att kunna bygga varaktig och stabil tillverkningsindustri av nya produkter. Detta måste vi gemensamt ändra för att få tillstånd en utvecklad, diversifierad industri i Västsverige som klarar att bära oss in i framtiden.

Lena Nyström
ordförande Göteborgs uppfinnareförening, styrelseledamot i Svenska uppfinnareföreningen

Birger Ericson
uppfinnare och VD Speedheater System AB

Source.

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *