En innovationsstrategi för life science är överflödig, det bildas för många bolag i Sverige och lärarundantaget måste bort. Det var några av åsikterna på nätverksträffen Bubbel & Debatt i Stockholm i tisdags. Drygt 80 personer hade samlats för att mingla och få chansen att göra inlägg i debatten.
– “Vi behöver ingen innovationsstrategi för life science”.
Så inledde Joakim Tedroff från företaget NeuroSearch årets Bubbel & Debatt på hotell Anglais i Stockholm den 15 februari. Det satte start för en het debatt med fokus på den kommande innovationsstrategin för life science, planerad till första kvartalet 2012. Träffen arrangerades av Kemivärlden Biotech, SwedenBIO, Apotekarsocieteten och Naturvetarna och samlade drygt 80 deltagare. Bland debattörerna fanns representanter från företag, myndigheten Vinnova och intresseorganisationer som SwedenBIO och Naturvetarna. Joakim Tedroff var fast besluten om att en innovationsstrategi är överflödig och att det skulle räcka med mer och smartare riskkapital och givande samarbeten med större bolag. Men han fick genast mothugg av de andra debattörerna.
– Det är några få småbolag som lyckas växa men de flesta gör det inte, vi måste ta ansvar för att de når hela vägen fram. En utarbetad strategi är bättre än att pytsa pengar lite överallt, sa Karin Aase från branschorganisationen SwedenBIO. Men det behövs givetvis även mer riskkapital, många har svårt att få riskkapital efter den inledande fasen och tvingas ut på börsen innan de är redo för det, fortsätter hon.
– Vi bör också ta hänsyn till att andra nationer har innovationsstrategier, tyckte Martin Wikström från Naturvetarna.

Vill inte släppa sin bebis
Moderator Anna Karin Källén, Samhällsförlaget, poängterade att Sverige har alltför många småbolag som inte växer sig stora och att nya jobb endast skapas inom den offentliga sektorn, inte den privata. Joakim Tedroff tycker att forskarna behöver en reality check:
– De behöver vara mer kritiska, fundera över hur bra deras uppfinningar egentligen är och utbildas i hur innovationer kan nå marknaden. Verifiering kan man få av Vinnova men man kan också få jättebra verifiering av giriga riskkapitalister. Han fick delvis medhåll av Anna Sandström på Vinnova.
– Det bildas väldigt många bolag, varav många saknar omvärldsanalys och kanske inte ens vet hur de kan få en sådan. Jag ser alltför ofta forskare som inte vill släppa sin bebis och vars företag återuppstår gång på gång trots upprepade misslyckanden. De är svåra att bli av med, sa hon.

“Slopa lärarundantaget”
Debatten kom snart in på lärarundantaget som innebär att forskare vid universitet och högskolor äger rätten till sina egna forskningsresultat. Sune Rosell från bolaget Creative Antibiotics var fast besluten om att det bör slopas för att patenterade uppfinningar ska kunna nå marknaden och bli innovationer.
– För tio år sedan hade jag inte den åsikten men nu har jag sett realiteten av lärarundantaget. Det funkar bra i det inledande skedet av kommersialiseringen, sedan uppstår det alltför ofta konflikter mellan forskare och affärsutvecklare, sa han.
Enligt Karin Aase är det en oerhört känslig fråga och den enkätundersökning som SwedenBIO gjorde bland sina medlemmar för en tid sedan gav ingen vägledning.
– Det var oerhört starka känslor, vissa menade att de kommer gå ur organisationen om vi driver frågan på det ena eller andra sättet.
Anna Sandström ville inte kommentera lärarundantagets varande eller icke varande eftersom Vinnova inte har någon åsikt i frågan i dagsläget.

Regulatorisk politik ett hinder
Debattörerna mötte under kvällen en engagerad publik, som bland annat uttryckte att politikerna måste börja inse att life science är en framtidsbransch med enorm exportpotential.
Men det är inte bara blockbusters vi ska satsa på, menar Joakim Tedroff. Han vill uppmärksamma den allt hårdare regleringen för godkännande av nya läkemedel och de ökade kraven på endpoints och hälsoekonomiska studier som ställs idag.
– Regulatorisk politik håller på att strypa branschen med sina påhitt. Vi kan inte ha standardstatistik för allt utan måste också gynna mer personalized medicine, annars får vi bara “blåvit” medicin, sa han.

Källa.

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *