Johan Frishammar, professor på Entreprenörskap och Innovation, är tillsammans med forskaren Anders Richtner, Handelshögskolan i Stockholm, redaktör för en bok som handlar om hur stora svenska företag arbetar med innovation.
 Resultaten presenteras i boken Innovationsledning och kreativitet i svenska företag som ges ut av Vinnova och IMIT och kan laddas ned kostnadsfritt från nätet. I boken analyseras bl a hur innovation och kreativitet uppstår i ledande svenska företag såsom LKAB, SCA, Sandvik,Volvo m fl. Några frågor som besvaras är: vem gör vad, hur kan chefer agera för att skapa och bibehålla kreativiteten i företaget, hur leds innovation i tidiga faser, och hur kan företag balansera behovet av innovation och effektivitet? Ett av bokens tio kapitel är författat av LTU-forskarna Johan Frishammar och Monika Kurkkio tillsammans med företagsrepresentanter. Förutom LTU-forskarna medverkar ledande forskare inom området entreprenörskap/innovation från flera svenska universitet.
Ladda ner boken GRATIS: Hämta

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *