shadow

Sverige och svensk produktutveckling skall inte sammankopplas med “Skandinaviskt”. “Sverige”  och “svenskt” har en mycket bättre image utomlands än “Skandinaviskt” enligt en artikel på micco.se. Läs den här.  Svenska Institutet har gjort en undersökning om olika länders image etc som artikeln bygger på.

Detta innebär att Sverige och svenska företag har en (teoretiskt) fördel gentemot de andra nordiska länderna i exporthänseende. Men utnyttjar vi denna fördel?

Och om vi inte gör det, varför inte?

Author

claes

Comments

  1. Mårten    

    Intressant. Men visst har väl bara Sverige en fördel om de andra länderna marknadsför sig som “skandinaviska”. Finns det liknande undersökningar om hur dansk/norsk/finsk image står sig mot skandinavisk?

    1. Editor    

      Traditionellt har “Dansk design” varit mycket mer känt än “Svensk design” eller “Skandinavisk design”. Men tiderna förändras.

Leave a Reply to Editor Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *