A Serial Entrepreneur Give You the Keys to Successful Product Development

Actually, nothing is new! This is Stefan Ytterborn’s first sense when we meet. Then he explains what he mean: – Look at politics or religion, they have always used what we now consider to be important in their activities: PR, design, brand development, strategy, organizational issues etc. And it has always …

Träna, träna, träna – så blir du mer kreativ!

Kreativitet handlar om idérikedom, men det krävs också disciplin för att göra något av idéerna. Det säger hjärnforskaren Fredrik Ullén som studerar inlärning och kreativitet i våra hjärnor. Träning är nummer ett för att bli bra. Den allra viktigaste variabeln för den som vill blir en riktigt …

Biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni

Att kreativitet och psykisk sjukdom hänger ihop är en gammal sanning – redan Aristoteles lär ha sagt “inget geni utan ett visst mått av galenskap”. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm hittat en biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni. Schizofrenpatineter …

Fin gräns mellan kreativitet och galenskap

Sjuk eller bara ovanligt briljant? Gränsen kan vara hårfin. Kreativa människor och psykiskt sjuka har nämligen en gemensam nämnare. Deras hjärnor fungerar delvis på samma vis. Gränsen mellan galenskap och genialitet är ibland diffus. Men det är först nu som man tror sig kunna förklara sambandet …