Konferens i Innovation och Produktutveckling, 21-22 mars på Hasselbacken i Stockholm

Kundinsikt · Innovationsklimat · Kundvärde · Idéhantering · Innovationsprocess, Konferens 21-22 mars 2012 på Hasselbacken i Stockholm. Vad krävs för att lyckas med kundinsiktsdriven och effektiv innovation och produktutveckling? Ability Partners konferens tar upp flera av de mest aktuella utmaningarna …