Real Product Development: Cheaper and Faster 3D Printing

Researchers from University of Sheffield has discovered a new approach to make 3D printed parts lighter and stronger, and that also will make 3D printing faster and more economical. The automotive and aerospace industries are the first to  benefit from this innovation together with the sports footwear …

Produktutveckling som räddar naturen: Måla vindkraftsverksvingarna lila!

Visserligen är fladdermöss blinda men färgade vingar räddar ändå deras liv. Miljöorganisationer kritiserar ofta vindkraftverk för att de påverkar den naturliga miljön för fåglar och fladdermöss. Forskare vid Loughborough University har i studier påvisat att lila avskräcker insekter, medan vitt, …