Bristol Cars – Product Development With Finesse and Tradition

Product development can be done in many different ways and with different starting points. Bristol Cars is perhaps the last ‘Emperor’ of the British Empire? For a few centuries ago England ruled the world in many ways: geographically in India, USA and Australia and through the industrial …

Designikoner i UK kräver designutbildning till barn för att stärka konkurrenskraften – Vad gör Sverige och svenska beslutsfattare?

I filmen nedan (producerad av Seymourpowell Design & Innovation Consultants, the Design & Technology Association and the James Dyson Foundation) argumenterar en rad välkända brittiska designers såsom Paul Smith, Ian Callum och James Dyson för värdet av designutbildning för Storbritanniens framtida …