A Serial Entrepreneur Give You the Keys to Successful Product Development

Actually, nothing is new! This is Stefan Ytterborn’s first sense when we meet. Then he explains what he mean: – Look at politics or religion, they have always used what we now consider to be important in their activities: PR, design, brand development, strategy, organizational issues etc. And it has always …

Fildelning erkänt som religion i Sverige!

Den svenska staten har godkänt en ansökan om att göra fildelning till en religion. Efter ett beslut av kammarkollegiet innan jul har Det Missionerande Kopimistsamfundet nu godkänts som ett religiöst samfund. Ett av samfundets religiösa budskap är att fildelning är heligt och centralt för samfundets …