produktutveckling.nu – Reloaded!

Welcome back! produktutveckling.nu har haft en slumrande tillvaro de senaste åren – det ändras nu. Inriktningen är som förr: att vara ett inspirerande forum där du får information, idéer, tips mm om allt som ingår inom begreppet produktutveckling. Den största skillnad är att produktutveckling.nu …