Konferens i Innovation och Produktutveckling, 21-22 mars på Hasselbacken i Stockholm

Kundinsikt · Innovationsklimat · Kundvärde · Idéhantering · Innovationsprocess, Konferens 21-22 mars 2012 på Hasselbacken i Stockholm. Vad krävs för att lyckas med kundinsiktsdriven och effektiv innovation och produktutveckling? Ability Partners konferens tar upp flera av de mest aktuella utmaningarna …

Vill du lära dig mer om lönsam produktutveckling?

Då har du möjlighet att delta i en konferens i Stockholm 20-21 februari 2012.    På denna konferens får du ta del av produktutvecklingscase från idéstadiet av nya produkter till förbättringsstadiet av befintliga. Du får verklighetsförankrade tankesätt, verktyg och metoder att ta med dig tillbaka till …