Lysande idé och briljant produktutveckling!

Vi börjar veckan med en helt underbar och lysande idé: mer kreativt och innovativt än detta är troligen svårt att åstadkomma! Och dessutom tillför det oändlig mycket för dem som använder denna “teknik”, och de gör det på ett sätt som borde ge alla så kallade “utvecklade …

Old question within product development solved? How to store solar energy!

If solar power had a sound bite, a tagline, a motto, it would be “use it or lose it.” That’s because technologies designed to harness solar energy — for example, photovoltaics that capture photons or solar-thermal collectors that harvest heat — are not designed to store it. The sun comes …