Vill du lära dig mer om lönsam produktutveckling?

Då har du möjlighet att delta i en konferens i Stockholm 20-21 februari 2012.    På denna konferens får du ta del av produktutvecklingscase från idéstadiet av nya produkter till förbättringsstadiet av befintliga. Du får verklighetsförankrade tankesätt, verktyg och metoder att ta med dig tillbaka till …