Meet Felix Unogwu – A Real Hero That Rehabilitating Former Child Soldiers

To work for a better world can be done in several ways. To prevent terrorist and extremists recruiting young people to become “soldiers” is one thing you can do, another is to help child soldiers away from the crime zones to a “normal” life.  I met Felix the first time in may 2013, when a former creative …

What have Education to do with Product Development?

This is a fair question to ask, especially to many educated engineers that today have the image (mostly self projected) that a degree in civil engineering is the only ”education” within product development. First of all we have to say that sometimes its better NOT to have an education. Read what Mr Olaf Diegel …

Sverige behöver en ny innovationspolitik

Vad är innovationsstrategi? Urban Bäckström och Tobias Krantz rör runt i forskningspolitiken och ställer frågan om politikerna förmår lägga om kursen och göra upp med decennier av misslyckad statlig innovationspolitik. Samtidigt visar en rapport att politikernas uppfattning om innovationsklimatet är …

Gröna utvecklingsbolag behöver särskilt stöd – eller?

Det finns en myt om att om en duktig tekniker tar fram en bra produkt, så kan vem som helst sälja den. Det är inte sant. Stöd, hjälp och framförallt finansiering uteblir. Utvecklingsbolagen måste få bättre stöd, skriver Lena Nyström, Svenska uppfinnarföreningen och Birger Ericson, vd Speedheater System …