shadow
Vi börjar veckan med en helt underbar och lysande idé: mer kreativt och innovativt än detta är troligen svårt att åstadkomma! Och dessutom tillför det oändlig mycket för dem som använder denna “teknik”, och de gör det på ett sätt som borde ge alla så kallade “utvecklade länders” innovatörer lite att tänka på…
Det är faktiskt vårt att finna de rätta orden för denna innovation: ingen projektbudget, inga affärsänglar, inga investeringar, inga myndighetskrav, inga funderingar, inga tveksamheter, inga förhoppningar…
Utan helt enkelt bara – en helt briljant och miljöriktig lösning.

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *