Vad är det som behövs för att innovationer skall kommersialiseras?

Under Innovation In Mind i Lund 14-15 september framkommer att samtidens generella smörjmedel för att kommersialisera innovationer är ”samarbete”, och att sätta samman team av gränsöverskridande kompetenser som har ett gemensamt mål. Flera av de 15 talarna framförde samma erfarenheter: ingenting …

Charles Leadbeater på Innovation In Mind 2011 i Lund

Vad har fotboll och innovation gemensamt? Enligt Charles Leadbeater, som bl a är/har varit innovationsrådgivare till BBC, Vodafone, Microsoft, Ericsson, Channel Four Television och Royal Shakespeare Company samt rankad som en av världens bästa managementtänkarna av Accenture för några år sedan, handlar …